L'Esperit es lliure, quant la ment no te limit...

Gent/kilometres 10/9/10

dimecres, 16 de desembre del 2009

LLicencies 2010


Aquí coloco el formulari i el llistad de preus per a treures la tarja federativa de l'any que bé.

Penseu que els que voleu corre les curse de montanya, al esta federats teniu descomptes i moltes més avantatges a part de la cobertura sanitaria.

Daltra vanda si sols voleu correr tampoc cal treures la més cara i que si sou dos menbres a una familia teniu el 20% de descompte:


Agrupació Excursionista d'Alcanar
CIF G 43 084 565
Carrer Sant Joan , 3 43530 Alcanar Tel. 977 730 232
aealcanar@telefonica.net
Som una entitat esportiva i cultural que ens hem constituït per a fomentar la pràctica de l'excursionisme en totes les seves vessants, i el contacte amb la natura.
El motiu d'aquesta nota és per comunicar-vos que queden obertes les inscripcions per als nous socis i abonaments de les diferents targes d'assegurança per al proper any.
Les quotes de socis per aquest any 2010 son:
Sub - 14 (fins a 13 anys) inclou llicència federativa (A sense habilitar) 5 €
Sub - 17 (de 14 fins a 16 anys) inclou llicència federativa (A sense habilitar) 8 €
Sub - 18 (de 17 anys) inclou llicència federativa (A sense habilitar) 20 €
Majors (a partir dels 18 anys) inclou llicència federativa (A sense habilitar) 57 €
(Per a tots el membres d’un mateix grup familiar hi ha un 20 % de descompte en el en el preu de la part de l'entitat, tret l’import de la llicència)
Ens podeu trobar els dijous a partir de les 10.30 h al nostre local social del carrer Sant Joan, 3 d’Alcanar.
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ A L'AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA D'ALCANAR
Nom i cognoms: _____________________________________________________________
DNI: ____________________ Domicili: _________________________________________
Població: ____________________ CP: ______ E-mail: _______________________________
Data de naixement: _________________ Edat: ______ Telèfon: ________________________
Oficina bancària on carregar els rebuts que presenti l’Agrupació Excursionista d’Alcanar
AUTORITZACIÓ
Entitat: ____________________________________ Població: ________________________
Adreça: _____________________________________________________________________
Entitat: _ _ _ _ Oficina: _ _ _ _ DC: _ _ Núm. De compte: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data: ____ de _______________de 20___ Signatura
La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a l’Entitat Agrupació Excursionista d’Alcanar per a que tracti les dades, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi de l’Entitat Agrupació Excursionista d’Alcanar, per a poder dur a termes les funcions que té encomandes segons el seu Estatut, així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal es d’informació sobre persones.
C:\2010\INS Agrupació 2010

LListat de preus:

Agrupació Excursionista d'AlcanarCarrer Sant Joan , 3 43530 Alcanar Tl. 977 730 232 aealcanar@telefonica.netPLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES DE LA FEEC SUB-18 i MAJORS 2010
SUB-18 (17 anys)MAJORS (de 18 anys)MODALITATS SUB-18, MAJORSABC DECOBERTURESResponsabilitat Civil30.000,00 €30.000,00 €30.000,00 €30.000,00 €Despeses mèdiques-Centres concertatsil·il·limitadeslimitadesil·limitadesil·limitades-Centres no concertats Espanya600,00 €1.500,00 €6.010,00 €6.010,00 €-Centres estranger18.030,36 €18.030,36 €18.030,36 €18.030,36 €Mort6.015,00 €6.015,00 €6.015,00 €6.015,00 €Mort accidental per causa no directa1.803,04 €1.803,04 €1.803,04 €1.803,04 €Invalidesa12.025,00 €12.025,00 €12.025,00 €12.025,00 €Despeses rescat4.510,00 €9.030,00 €9.030,00 €9.030,00 €Competicions pròpies de la FEECCatalanes, Estatalsi InternacionalsCatalanes, Estatalsi InternacionalsCatalanes, Estatalsi InternacionalsCatalanes, Estatals(segons Llei de l'Esport i Decreto 849/1993)i InternacionalsACTIVITATS COBERTES PER L'ASSEGURANÇAExcursionisme (2)les de la Bles de la Cles de la DSenderisme (2)+Alpinisme+Esquí de muntanya+Expedicions a:(3)Marxes (2)+Alta muntanya+Esquí alpí (pista)zones polarsPer augmentar les cobertures caldrà(2) excepte en+Bicicleta de muntanya+Esquí de fonsmuntanyes + 7.000 mfer el canvi a una modalitat superior oalta muntanya+Canicross+Snow-boardtramitar la corresponent ampliació temporalCampaments (2)+Campaments d'iglú+Telemarkde l'assegurança a través de l'entitat.(2) excepte campament+Curses de muntanya+Trineu de gossosd'iglú+Descens d'engorjats+ Raids de muntanya+Escalada+Espeleologia+Raquetes de Neu(3)(3)(3)(3)ÀMBIT GEOGRÀFIC DE l'ASSEGURANÇAEspanyaTot el MónPirineus francesosTot Europaexcepte zones polarsTot el MónAndorra i Portugali muntanyes +7.000 mPUBLICACIONS: VèrtexNoSíSíSíSíPREUS ANUALS FEECFEECFEECFEECFEECFEECSUB-18 (17 anys)16,50 €29,50 €54,10 €86,40 €-MAJORS de 18 anys26,90 €39,90 €70,00 €100,10 €399,80 €PREUS ANUALS habilitació FEDMEFEEC+FEDMEFEEC+FEDMEFEEC+FEDMEFEEC+FEDMEFEEC+FEDMESUB-18 (17 anys) + 5,60 €22,10 €35,10 €59,70 €92,00 €MAJORS de 18 anys + 10,65 €37,55 €50,55 €80,65 €110,75 €410,45 €Les quotes de socis per aquest any 2010 son:part entitatSub - 14 )5 €(fins a 13 anys) inclou llicència federativa (FEECllicencia + 2,00 €Anys que es compleixen durant l’any en cursSub - 17 (de 14 fins a 16 anys) ()8 € inclou llicència federativaFEECllicencia + 2,90 €Sub - 18 (de 17 anys) ()20 € inclou llicència federativaA - FEECllicencia + 3,50 €Majors (a partir dels 18 anys) )57 €inclou llicència federativa (A - FEECllicencia + 30,10 €(Per a tots el membres d’un mateix grup familiar hi ha un 20 % de descompte en el preu de la part de l'entitat, tret l’import de la llicència)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada